Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela otrzymał raport z Przeglądu Akredytacyjnego

Po przeszło trzech latach od pierwszej wizyty akredytacyjnej, w dniach 11-13 października, wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie ponownie odwiedzili nasz Szpital, przeprowadzając wnikliwą analizę jego działalności.

Uzyskanie przez Szpital 85% spełnienia wymagań standardów akredytacyjnych stanowi podstawę dla CMJ do rekomendowania Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela, Ministrowi Zdrowia.

Z niecierpliwością oczekujemy na przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia, który będzie dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń, a Szpital postrzegany będzie jako bezpieczny i przyjazny pacjentowi oraz efektywnie zarządzany.