Uroczyste podpisanie porozumienia między szpitalami uniwersyteckimi

Już od kilku lat funkcjonowanie bydgoskich szpitali uniwersyteckich, tj. Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza oraz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela oparte było na współpracy.

12 marca 2012 r. Dyrektorzy obydwu jednostek podpisali porozumienie, w którym już formalnie określono zasady i zakres tejże współpracy, zarówno na płaszczyźnie administracyjnej, medycznej, jak i naukowej. Ma ona zapewnić maksymalnie efektywne wykorzystanie potencjału szpitali, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów.

«   »