Wybory rektora UMK na kadencję 2012 - 2016 zostały rozstrzygnięte

W wyborach na stanowisko rektora UMK, na kadencję 2012 - 2016, które odbyły się 13 marca 2012 r., wygrał prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

Od 2005 r. do chwili obecnej Pan Profesor pełnił funkcję prorektora UMK ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Kieruje również Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii.

Serdecznie gratulujemy!

«   »