Kolejny audit zakończony sukcesem!

Kolejny audit zakończony sukcesem!
W dniach 20-22 czerwca w naszym Szpitalu odbył się, przeprowadzony przez firmę PRS, audit nadzoru na zgodność z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 27001, ISO 14001:2004, PN-N-18001, HACCP w oparciu o Codex Alimentarius.

Audit zakończył się sukcesem!