Dr n. med. Piotr Jarzemski laureatem "Cerebrum Medici"

2 lutego, podczas „Medycznej nocy w Operze”, Bydgoska Izba Lekarska wręczyła wyróżnienia „Cerebrum Medici” przyznawane raz w roku dwóm członkom BIL – lekarzowi oraz lekarzowi dentyście za wybitne zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska medycznego. W roku 2018 jedną z dwóch statuetek „Celebrum Medici” otrzymał dr n. med. Piotr Jarzemski – ordynator Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela.

W naszym Szpitalu pan dr Jarzemski pracuje od 1987 roku a od stycznia 2000 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Urologii. Podstawowym tematem jego zainteresowań jest zastosowanie laparoskopii i retroperitoneoskopii w urologii. Jako pionier wprowadzał w Polsce nowe techniki operacji laparoskopowych, szczególnie laparoskopową radykalną nefrektomię oraz laparoskopową radykalną prostatektomię. Jest pomysłodawcą i organizatorem kursów i warsztatów laparoskopowych "laparoskopia w urologii", organizowanych przez Zespół Oddziału Urologii, nieprzerwanie od 1996 roku. Ponadto dr Jarzemski interesuje się onkologią urologiczną ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów gruczołu krokowego. Organizował i koordynował prowadzone w Bydgoszczy od 1995 roku badania profilaktyczne w kierunku rozpoznania wczesnych postaci raka stercza, znane jako "Akcja Prostata", za co w  1997 r. otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej, a także tytuł „Bydgoszczanin Miesiąca” oraz nagrodę „Gazety Wyborczej” – „Feliks 1997”. Odbył wiele staży krajowych i zagranicznych m. in. w takich ośrodkach jak: Klinika Urologii Szpitala Charite w Berlinie, Klinika Urologii Johns Hopkins Hospital w Baltimore, USA, Klinika Urologii Uniwersytetu w Insbrucki, Klinika Urologii Instytutu Montsouris w Paryżu. Jest autorem licznych prac naukowych prezentowanych na kongresach krajowych i zagranicznych.

Dr n.med.Piotr Jarzemski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (aktualnie zasiada w Zarządzie Oddziału Północno-Zachodniego PTU pełni również funkcję prezesa Sekcji Endourologii i ESWL PTU) oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a także Światowego Towarzystwa Endourologii i SWL.