Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela ponownie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny

Po październikowej wizytacji przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy został zarekomendowany Ministrowi Zdrowia jako jednostka w 85% spełniająca wymagania standardów akredytacyjnych.

Na początku stycznia nasz Szpital oficjalnie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny, który jest dowodem wysokiej jakości udzielanych świadczeń, dbałości o bezpieczeństwo pacjentów oraz efektywnego zarządzania.

Akredytacja podnosi prestiż Szpitala i zwiększa tym samym jego konkurencyjność. Pozwala również na stałe dokonywanie samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.