Światowe Dni Spirometrii

4 października Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala, włączając się w obchody Światowych Dni Spirometrii 2018, przeprowadziła akcję darmowych badań spirometrycznych.

Przedsięwzięcie jest częścią wieloletniej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE, prowadzonej z inicjatywy European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF). W naszym kraju akcję koordynuje Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP.

Głównym celem organizowanych od kilku lat Dni Spirometrii jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego. Tegoroczna edycja akcji koncentruje się na wpływie zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie, w tym zanieczyszczeń związanych ze smogiem.

Spirometryczne badanie płuc jest całkowicie nieinwazyjne i trwa zaledwie kilka minut. Pozwala ono ocenić objętość i pojemność płuc oraz prawidłowość przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Badanie powinny wykonać osoby, które kaszlą lub mają duszności, szczególnie w trakcie wysiłku fizycznego. Tego typu zaburzenia czynnościowe układu oddechowego, często bagatelizowane przez pacjentów, mogą być objawami astmy i POCHP.

«   »