Nasz Szpital uczestnikiem XXXVII Edycji Programu HOPE Exchange

Polska Federacja Szpitali, jako akredytowany w Polsce przedstawiciel Europejskiej Federacji Szpitali, po raz siódmy bierze udział w najbardziej prestiżowym w Europie programie wymiany szkoleniowej dla menedżerów ochrony zdrowia – HOPE Exchange Programme. Głównym tematem tegorocznej edycji programu jest poprawa jakości ochrony zdrowia z wykorzystaniem doświadczenia pacjentów.

Po wnikliwej weryfikacji wyłoniono zarówno kandydatów do odbycia stażu w szpitalach europejskich, jak i szpitale, które podejmą w Polsce stażystów z zagranicy.

Wśród ośrodków, które nie tylko zdeklarowały się gościć w naszym kraju uczestników wymiany, ale również przygotować dla nich indywidualny program, znalazł się Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Od 8 do 31 maja pod opieką naszej placówki pozostanie dwoje lekarzy – z Łotwy i z Hiszpanii, którzy w swoich rodzimych szpitalach pełnią funkcje menadżerskie.

8 maja, w Sali Narad dyrekcja szpitala oficjalnie przywitała gości.