Nasz szpital uczestnikiem projektu In Their Shoes

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy był jednym z czterech ośrodków w Polsce, w którym w czwartek 28 marca realizowano projekt In Their Shoes (Postaw się na ich miejscu). – Dzięki mobilnej aplikacji troje pracowników Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania (lekarz, dietetyk i farmaceuta), przez 10 godzin mogło choć w części poczuć się jak pacjenci cierpiący na nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ).

Zaproszenie do udziału w eksperymencie przyjęła również Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UM Bydgoszczy Agnieszka Bańkowska.

Aplikacja stworzona została przez firmę Takeda. Od godz.10.00 do 20.00 uczestnicy doświadczenia otrzymywali wiadomości tekstowe i głosowe. Symulowały one objawy NChZJ oraz czynności do wykonania, które spotykają chorego w codziennym życiu. Uczestnicy doświadczenia, tak jak chorzy, musieli łączyć zadania, wynikające z udziału w projekcie, ze swoimi standardowymi obowiązkami zawodowymi i domowymi.

Celem projektu jest budowanie świadomości na temat problemów życia codziennego pacjentów zmagających się z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ): chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

To już druga edycja projektu In Their Shoes zainicjowana w Polsce przez Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” . W pierwszej edycji uczestniczyli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dziennikarze.

Projekt był przeprowadzany w wielu krajach, m.in.: Szwajcarii, Niemczech, Francji, Kanadzie, we Włoszek, Danii, Singapurze, Czechach, Chorwacji.

Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit, Nieswoiste Zapalenia Jelita (NChZJ, NZJ) to:
  • choroby jelit o nieznanej przyczynie − rozwijające się u osób o predyspozycjach genetycznych, z zaburzoną odpowiedzią układu odpornościowego w reakcji na czynniki środowiskowe;
  • m.in. choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG);
  • choroby dotykające pacjentów w każdym wieku − szczyt zachorowań występuje między 15-35 rokiem życia. W Polsce jest już ok. 60 tys. pacjentów z NChZJ, a ich liczba stale rośnie. Coraz częściej chorują dzieci;
  • choroby o charakterze przewlekłym przebiegająca z okresami zaostrzeń i wyciszenia (remisji objawów). Pacjenci skazani są na życie z nią bez szans na całkowite wyleczenie.
  • choroby, których najczęstszymi objawami są: bóle brzucha, biegunka często krwawa (nawet ponad 20 wypróżnień na dobę) oraz wiele innych, zarówno ze strony przewodu pokarmowego, jak i innych organów. Objawy choroby są dokuczliwe, bardzo wstydliwe a jakość życia niska;
  • choroby, w których kluczowe jest odpowiednie leczenie umożliwiające w miarę normalne funkcjonowanie (chociażby aktywność zawodową, która staje się niemożliwa w momencie zaostrzenia choroby). Optymalna farmakoterapia i opieka koordynowana nad pacjentem zwiększają szanse na długo trwającą remisję. Nieskuteczność leczenia prowadzi do konieczności interwencji chirurgicznych, których skutkiem mogą być poważne powikłania, w tym trwała stomia.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” powstało w 2005 r. z inicjatywy chorych i rodziców dzieci zmagających się z NZJ. Jest organizacją pożytku publicznego, liczy 2,5 tys. członków i ma oddziały w 13 województwach. Od 2011 r. jest członkiem European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA), federacji skupiającej 33 krajowych stowarzyszeń pacjentów. Eksperci „J-elity” uczestniczyli w tworzeniu europejskiego poradnika o rozpoznawaniu i leczeniu NZJ u dorosłych w oparciu o wytyczne European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO). Towarzystwo organizuje m.in. obozy i turnusy rehabilitacyjne dla chorych, Dni Edukacji o NZJ, wydaje kwartalnik „J-elita”, poradniki, pomaga niezamożnym chorym w zakupie leków.

«   »