Konferencja prasowa - projekt doposażenia SOR w sprzęt medyczny ze środków Unii Europejskiej

11 czerwca 2018 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu realizacji kolejnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.

Wartość projektu wynosi 3 137 045,97 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 550 000,00 zł oraz wsparcie z Ministerstwa Zdrowia, w formie dotacji celowej, w wysokości 450 000,00 zł. Pozostałą kwotę szpital wyasygnował ze środków własnych.

Okres realizacji projektu jest optymalny z uwagi na silną korelację z innym realizowanym obecnie projektem - rozbudową i modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (powierzchnia Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej została rozbudowana o 772,7 m²).

Zakup wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej przełoży się na zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń medycznych, jeszcze wyższą jakość usług oraz umożliwi skrócenie czasu udzielania świadczeń. Wszystko to wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców regionu i turystów.
Zakończenie inwestycji przewidziano na grudzień 2018 roku.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili m.in. Pan Poseł Tomasz Latos (członek Rady Społecznej Szpitala) oraz Prorektor UMK ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska.

Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć postępy w pracach związanych z rozbudową i modernizacją SOR.

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej (SOR) obsługuje pacjentów w stanach nagłych; udziela całodobowo pomocy doraźnej w sytuacji wypadku, urazu lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ze stanami zagrożenia życia włącznie (Szpital posiada własne miejsce dla startów i lądowań śmigłowców ratunkowych).

Liczba przyjęć na SOR w 2017 r. wyniosła 49 450 pacjentów.

Wyszczególnienie sprzętu medycznego objętego programem: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”.
Lp.Rodzaj sprzętu medycznegoIlość (szt.)
1.Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych (kardiomonitor)18
2.Respirator stacjonarny5
3.Respirator transportowy3
4.Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej10
5.Wózek do transportu pacjenta z napędem1
6.Wózek do transportu pacjenta z obrzękiem płuc1
7.Defibrylator2
8.Aparat USG (przewoźny)2
9.Aparat USG (przenośny) do wstępnej selekcji1
10.Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej5
11.Aparat ekg6
12.Videolaryngoskop do trudnej intubacji3
13.Aparat do znieczulenia2
14.Elektryczne urządzenie do ssania przenośne2
15.Elektryczne urządzenie do ssania10
16.Stół zabiegowy2
17.Stół zabiegowy do gipsowania1
18.Stół zabiegowy1
19.Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych1
20.System do szybkich przetoczeń1
21.Analizator parametrów krytycznych1
22.Lampa operacyjna jezdna2
23.Lampa operacyjna sufitowa2
24.Aparaty do ogrzewania pacjenta2
25.RTG przyłóżkowy (cyfrowy)1
RAZEM85