II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ratownictwo – wyzwania i możliwości”

W dniu 2 czerwca 2017 r., w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ratownictwo – wyzwania i możliwości”. Organizatorem konferencji byli: Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Patronatem Honorowym Konferencję objęli: Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy mgr Katarzyna Florek.

W spotkaniu wzięli udział praktycy systemu ratownictwa medycznego oraz jego sympatycy: pielęgniarki, ratownicy, lekarze oraz studenci. Konferencja stanowiła znakomitą okazję do wymiany poglądów, doświadczeń a tym samym do pogłębienia wiedzy i jej praktycznego zastosowania w przyszłości.