Wieloletni plan rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela

25 października do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela dotarła wspaniała wiadomość. - Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie placówki i zdecydowała o objęciu jej wieloletnim planem inwestycyjnym. Na rozbudowę i modernizację Szpitala zarezerwowano w budżecie państwa kwotę 365 mln zł.

30 października podczas spotkania Zarządu Szpitala z Panem Posłem Tomaszem Latosem, władzami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkami Rady Społecznej Szpitala, przedstawicielami mediów oraz pracownikami, zaprezentowany został szczegółowy zakres planowanej inwestycji.

W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego powstanie m.in. nowy budynek, w którym usytuowane zostaną: Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kliniczny Rehabilitacji, Blok Operacyjny, Dział Sterylizacji i Dezynfekcji, Archiwum, Sale dydaktyczne dla studentów, Zaplecze administracyjno-gospodarczo-techniczne,. Na dachu nowego budynku zaplanowano również budowę lądowiska dla helikopterów medycznych.

Kolejnym zakresem inwestycji będzie modernizacja usytuowanych w istniejących już budynkach klinik i oddziałów, pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych, infrastruktury technicznej oraz Kuchni Szpitalnej.