OGÓLNOPOLSKIE DEBATY "ONKO-UROLOGIA - RAK NERKI"

W dniu 6 grudnia 2018 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy odbyła się debata uro-onkologiczna dotycząca diagnostyki i terapii raka nerki. Podczas debaty zostały przedstawione najnowsze techniki diagnostyczne nowotworów nerek, metody obrazowania, oceny progresji i różnicowania pseudoprogresji oraz techniki operacyjne i schematy postępowania w przypadku wznowy procesu nowotworowego.

Dr n. med. Leopold Bakoń, radiolog z Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie przedstawił najnowsze metody obrazowania nerek oraz kryteria określające odpowiedź na zastosowane leczenie u pacjenta z choroba nowotworową wg. skali RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors). Dr n. med. Piotr Jarzemski, Kierownik Kliniki Urologii Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela przedstawił techniki laparoskopowe usuwania nowotworów nerek z oszczędzeniem narządu NSS (Nephron Sparing Surgery). Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie przedstawił zagadnienie leczenia systemowego zaawansowanych nowotworów nerek. Nowe leki i uruchomione w Polsce programy terapeutyczne otworzyły niedostępne do tej pory możliwości leczenie pacjentów z chorobą przerzutową raka nerki. Znajomość schematów postępowania stanowi kluczowy element sukcesu terapii. Dr Piotr Jarzemski przedstawił technikę leczenia zaawansowanych raków na podstawie przypadku pacjentki u której wykonano w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy unikatową operacje jednoczasowego usunięcie nerki, nadnercza, czopa nowotworowego dochodzącego do przedsionka serca oraz przerzutu do płuc. Dzięki współpracy zespołu urologów, chirurgów naczyniowych, kardiochirurgów i torakochirurgów w naszym szpitalu wykonano zabieg z jednoczasowym otwarciem jamy brzusznej, klatki piersiowej i osierdzia. Operacja zakończyła się sukcesem, a pacjentka pozostaje pod opieką zespołu urologiczno-onkologicznego. Prof. Piotr Radziszewski, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Warszawskiego przestawił zagadnienie planowania leczenia oraz harmonogramu prowadzenia wieloletniej obserwacji chorych po wykonanej operacji. Omówiono również postępowanie w przypadku rozpoznania wznowy procesu nowotworowego, i schematy leczenia systemowego. Na zakończenie konferencji prof. dr hab. n. med. Sebastian Szmit z Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo – Zatorowych CMKP w Warszawie, członek Zespołu Eksperckiego Onkokoardiologii przedstawił zagadnienie dotyczące problemów kardiologicznych podczas leczenia systemowego. Natomiast prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno omówił zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w trakcie leczenia systemowego.

Rozwój nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych zmusza nas do stałego podnoszenia kwalifikacji. Pacjenci onkologiczni wymagają leczenia wielodyscyplinarnego, a w przypadku nowotworów nerek urolog stanowi kluczowy element terapii. Dobrze wykonany zabieg i właściwie zaplanowanie leczenia uzupełniającego jest gwarancją sukcesu. Tego typu wielodyscyplinarne spotkania specjalistów służące wymianie poglądów i ustaleniu konsensusu postępowania u „trudnych” pacjentów będą kontynuowane w naszym szpitalu.

«   »