Uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej Kliniki Kardiologii z udziałem Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego

21 września w naszym Szpitalu odbyła się uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej Kliniki Kardiologii, w której udział wzięli m.in. Minister Zdrowia dr hab. Łukasz Szumowski, Poseł na Sejm RP dr Tomasz Latos, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, JM Rektor UMK prof. dr. hab. Andrzej Tretyn, Prorektor UMK ds. CM prof. dr. hab. Grażyna Odrowąż – Sypniewska, Prorektor UMK ds. Badań Naukowych prof. dr. hab. Jacek Kubica.

Uroczystość rozpoczęła się na terenie Kliniki Kardiologii przecięciem wstęgi i zwiedzaniem wyremontowanych pomieszczeń. Następnie goście zostali zaproszeni do Sali Audytoryjnej Szpitala, gdzie miały miejsce oficjalne powitania, prezentacje oraz przemówienia.

Spotkanie zakończyła konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia, w trakcie której Pan Minister podpisał również umowy na dofinansowanie ze szpitalami z Bydgoszczy, Inowrocławia oraz Żnina.

Przed wyjazdem Pan Minister zdążył jeszcze zwiedzić, będący w trakcie rozbudowy, Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej.

Warto przypomnieć, że remont Kliniki Kardiologii sfinansowany został ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt pn. „Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia” realizowany w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

«   »