Setny zabieg trombektomii mechanicznej wykonany w naszym Szpitalu

22 września 2018 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy wykonany został setny zabieg trombektomii mechanicznej. Jest to największa liczba wykonanych trombektomii wśród ośrodków z całej Polski Północnej.

Pierwszy tego typu zabieg został przeprowadzony w naszym szpitalu w lutym 2016 r. inaugurując działalność Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu opartego na współpracy zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej z zespołem Oddziału Neurologii (obecnie Kliniki).

Trombektomia jest szczególnie skuteczna w niedrożnościach dużych tętnic mózgowych. Bezpieczne okno czasowe dla trombektomii jest dłuższe (6 godzin), niż dla trombolizy dożylnej (4,5 godziny). Zabieg przeprowadza się z dostępu przez tętnicę udową. Przy pomocy odpowiednich cewników wewnątrznaczyniowo dochodzi się do zamkniętej tętnicy. Następnie trombektomem, który jest rodzajem zmodyfikowanego stentu lub cewnikiem aspiracyjnym usuwa się skrzeplinę.

«   »