Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Sławomira Jeki

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Sławomirowi Jece tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i reumatologii. Kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, pracownik naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes i Wiceprezes Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR), Prezes i Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTR, wieloletni członek Zarządu Głównego PTR, były wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii województwa kujawsko-pomorskiego.

Posiada umiejętności w zakresie kapilaroskopii potwierdzone certyfikatami kursów organizowanych przez EULAR (European League Against Rheumatism) oraz Certyfikat i Akredytację USG wydane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii i EULAR. Autor licznych doniesień i publikacji naukowych krajowych oraz zagranicznych. Promotor 6 przewodów doktorskich. Pomysłodawca i inicjator kursów USG, kapilaroskopii i rezonansu magnetycznego organizowanych przez PTR w całej Polsce. Twórca i organizator pierwszego w kraju Programu Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów. Organizator cyklicznych konferencji nt. leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce oraz Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego.

«   »