XXVII SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

W ramach XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU 12 kwietnia 2019 r. na Bloku Operacyjnym naszego Szpitala przeprowadzane zostały pokazowe zabiegi z  transmisją „live“ do Sali Audytoryjnej. Każdy z uczestników spotkania mógł obserwować krok po kroku wykonywane przez ekspertów operacje, związane z przewodnim tematem sympozjum tj. małoinwazyjnym leczeniem łagodnego rozrostu gruczołu krokowego oraz nowotworów pęcherza moczowego. Interaktywna łączność z operatorami umożliwiała zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów zabiegu.

Kontynuacją Sympozjum była międzynarodowa sesja szkoleniowa w Centrum Kongresowym „Opera Nova”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
  • Prof. dr hab. Andrzej Trety. JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska. Prorektor ds Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska. Dziekan Wydziału nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

«   »