Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe - kamica układu moczowego.

Pod koniec października, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, po raz kolejny odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące małoinwazyjnych technik operacyjnych.

Zespół Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz zaproszeni operatorzy przygotowali i przeprowadzili szkoleniowe zabiegi usuwania złogów z nerek i moczowodów technikami PCNL (technika przezskórna), URS (technika ureteroskopii) i RIRS (technika ureterorenofiberoskopii).

Kamica układu moczowego dotyczy do 20% populacji. "Atak" kolki nerkowej jest jednym z najsilniejszych bólów występujących u człowieka, zmusza do przerwania pracy potencjalnie zdrowej dorosłej osoby i na ogół wymaga interwencji medycznej. Współczesny rozwój technologii pozwala na skuteczne usunięcie złogów z zastosowaniem małoinwazyjnych metod, bez konieczności wykonywania rozległych operacji. Ponad 70% kamieni u dorosłych może być skutecznie leczonych metodą bezinwazyjną z zastosowaniem fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo (ESWL). Pozostałe 30% złogów można usunąć stosując techniki małoinwazyjne PCNL, RIRS, URS. Laparoskopowe lub otwarte chirurgiczne usunięcie kamieni stosuje się obecnie jedynie w szczególnych przypadkach.

Wszystkie w/w metody są dostępne i z powodzeniem stosowane w naszym Szpitalu.
W warsztatach uczestniczyło 24 lekarzy urologów z całej Polski. Goście mieli okazję obserwować wykonywane przez ekspertów zabiegi usuwania kamieni z nerek i moczowodów, krok po kroku, podczas bezpośrednich transmisji "live" z  sal operacyjnych szpitala. Interaktywna łączność z operatorami umożliwiała zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów operacji. Ponadto przygotowane zostały specjalne trainagery oraz wykonane na drukarkach 3D modele układu kielichowo miedniczkowego umożliwiające uczestnikom warsztatów próbę samodzielnego wykonania najtrudniejszych etapów operacji z użyciem specjalistycznego instrumentarium.

Warsztaty odbywały się pod patronatem Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego w ramach "Bydgoskich Warsztatów Endoskopowych".