XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii I Eswlpolskiego Towarzystwa Urologicznego

W ramach XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU , w sobotę 13 kwietnia na Bloku Operacyjnym naszego Szpitala przeprowadzane zostały pokazowe zabiegi z  transmisją „live“ do Sali Audytoryjnej. Każdy z uczestników spotkania mógł obserwować krok po kroku wykonywane przez ekspertów operacje, związane z głównym tematem sympozjum tj. kamicą układu moczowego. Interaktywna łączność z operatorami umożliwiała zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów zabiegu.

Tego samego dnia podczas sesji międzynarodowej, wspólnie z zaproszonymi gośćmi z sekcji szkolenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, lekarze zastanawiali się gdzie i jak można podnosić swoje umiejętności ucząc się technik endoskopowych. Rozwój nowoczesnych technik małoinwazyjnych RIRS, mini PCNL, tubeless PCNL, każe wszystkim operatorom poszerzać swoje umiejętności. Specjaliści rozmawiali m.in. o potrzebie dostępu do nowoczesnych trainagerów ułatwiających szybkie opanowywanie nowych metod zabiegowych, podążających za zdobyczami techniki.

Drugi dzień sympozjum odbywał się w konwencji semi-live. Eksperci prezentowali w formie „how i do it” kluczowe etapy zabiegów: PCNL, URS, RIRS. Prezentacje opatrzone zostały stosownym komentarzem, uzasadniającym wybór sposobu postępowania, dobór odpowiedniej techniki, jej możliwości i ograniczenia. Podstawą dyskusji były krótkie filmy, nagrane i przygotowane przez prelegentów, ukazujące wykonywane przez nich operacje.

«   »