Lista Innych Jednostek

Lp Nazwa Jednostki Telefony
1 Apteka Szpitalna

Pokaż »
52 365 5446 - KIEROWNIK
52 365 5435 - KSIĘGOWOŚĆ
2 Blok Operacyjny

Pokaż »
52 365 5758 - SEKRETARIAT
52 365 5739 - SEKRETARIAT
3 Dział Administracyjno - Techniczny

Pokaż »
52 365 5592 - CENTR. KOMPUT. REJESTR ZGŁOSZEŃ AWARII TECH.
52 365 5592 - DYŻURNY ELEKTRYK
52 365 5395 - DYŻURNY GAZÓW MEDYCZNYCH
52 365 5515 - ELEKTROMEDYCY
52 365 5760 - INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
52 365 5341 - KANCELARIA SZPITALA
52 365 5500 - KIEROWNIK DZIAŁU A - T
52 365 5394 - KOTŁOWNIA - MISTRZ
52 365 5222 - KSERO - RADIOWĘZEŁ
52 365 5399 - MISTRZ DZIAŁU A - T
52 365 5569 - PLASTYK
52 365 5335 - ST. REFERENT
52 365 5563 - ST. REFERENT
52 365 5345 - STANOWISKO OCHRONY - (PORTIERNIA)
52 365 5396 - STANOWISKO OCHRONY - IZBA PRZYJĘĆ
52 365 5315 - SZATNIA (BLOK PORADNI - NISKI PARTER)
52 365 5594 - Z. CA KIEROWNIKA DZIAŁU A - T
4 Dział Controllingu Finansowego

Pokaż »
52 365 5326 - KIEROWNIK
52 365 5325 - SPECJALISTA
52 365 5124 - SPECJALISTA
52 365 5290 - ST. KSIĘGOWA
52 365 5403 - ST. KSIĘGOWA / SPECJALISTA
52 365 5617 - Z - CA KIEROWNIKA
5 Dział Informatyki

Pokaż »
52 365 5530 - INFORMATYCY - ADMINISTRATORZY
52 365 5630 - INFORMATYCY - PROGRAMIŚCI
52 365 5930 - INFORMATYCY - PROGRAMIŚCI
52 365 5346 - INFORMATYCY - SERWISANCI
52 365 5200 - KIEROWNIK
6 Dział Księgowości

Pokaż »
52 365 5324 - FINANSOWA - KASA
52 365 5649 - FINANSOWA - REFERENCI - FAX
52 365 5300 - GŁÓWNA KSIĘGOWA
7 Dział Obsługi Pacjenta i Zarządzania Jakością

Pokaż »
52 365 5408 - KIEROWNIK / PEŁNOMOCNIK DYR. DS. ZSZ
52 365 5365 - KOORDYNUJĄCA REJESTRACJĄ
52 365 5901 - PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
52 365 5710 - Z-CA KIEROWNIKA
8 Dział Ochrony Pracy

Pokaż »
52 365 5425 - DYŻURNI P/POŻ.
52 365 5340 - KIEROWNIK
52 365 5323 - ST. INSPEKTOR
52 365 5234 - ST. INSPEKTOR
9 Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Pokaż »
52 365 5457 - KIEROWNIK
52 365 5489 - SEKRETARIAT
10 Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego

Pokaż »
52 365 5459 - KIEROWNIK
52 365 5734 - MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
11 Dział Wynagrodzeń i Umów Cywilno-Prawnych

Pokaż »
52 365 5907 - KIEROWNIK
52 365 5726 - KONTRAKTY MEDYCZNE
52 365 5421 - SPECJALISTA DS PŁAC / ST. INSPEKTOR DS WYNAGRODZEŃ
52 365 5479 - Z-CA KIEROWNIKA / SPECJALISTA DS PŁAC
12 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Pokaż »
52 365 5352 - KIEROWNIK
52 365 5521 - REFERENT
52 365 5495 - SPECJALIŚCI
13 Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Pokaż »
52 365 5904 - FAX
52 365 5336 - INSPEKTOR D/S PRACOWNICZYCH
52 365 5476 - INSPEKTOR D/S PRACOWNICZYCH
52 365 5606 - INSPEKTOR D/S PRACOWNICZYCH
52 365 5905 - KIEROWNIK DZIAŁU
52 365 5906 - SPECJALISTA D/S PRACOWNICZYCH
52 365 5538 - SPECJALISTA D/S SZKOLEŃ
52 365 5902 - SPECJALISTA D/S SZKOLEŃ
52 365 5605 - Z-CA KIEROWNIKA
14 Dział Żywienia

Pokaż »
52 365 5482 - DIETETYCZKI
52 365 5748 - DIETETYCZKI
52 365 5483 - KIEROWNIK
15 Pełnomocnik dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pokaż »
16 Pielęgniarka Społeczna

Pokaż »
52 365 5342 -
17 Samodzielna Sekcja Koordynacji Badań Naukowych

Pokaż »
52 365 5788 -
18 Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów

Pokaż »
52 365 5736 - KIEROWNIK
52 365 5793 - ST. SPECJALIŚCI
52 365 5123 - Z-CA KIEROWNIKA
19 Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych

Pokaż »
52 365 5383 - KIER. / - PEŁNOMOC. DS. OBRONNYCH
20 Samodzielna Sekcja Łączności

Pokaż »
52 365 5799 - CENTRALA TELEFONICZNA
52 365 5611 - INFORMACJA O NUMERACH
52 365 5600 - KIEROWNIK
52 365 5699 - TELETECHNICY
21 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pokaż »
52 365 5469 - EPIDEMIOLOG SZPITALNY
52 365 5729 - PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA