Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący Oddziałem: dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka
Oddziałowa: mgr Lidia Iwińska-Tarczykowska
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 3655 224
Email: anestezjologia@biziel.pl
52 365 5618
LEKARZE
52 365 5218
LEKARZE
52 365 5285
ODDZIAŁOWA
52 365 5279
ORDYNATOR
52 365 5226
PIELĘGNIARKI
52 365 5433
PIELĘGNIARKI
52 365 5455
PIELĘGNIARKI - IOM
52 365 5655
PIELĘGNIARKI - IOM
52 365 5224
SEKRETARIAT
Poradnia Leczenia Bólu

poniedziałek: 11:00-18:30
wtorek: 07:30-15:00
środa: 07:30-15:00
czwartek: 07:30-15:00
piątek: 07:30-15:00


tel. rejestracja: 52 3655 293
tel. poradnia: 52 3655 293

O Oddziale


W naszym Oddziale mieszczącym się na parterze głównego budynku Szpitala, leczymy pacjentów w stanie zagrożenia życia, poddanych rozległym i obciążającym operacjom oraz z urazami wielonarządowymi.

Są wśród nich osoby kierowane bezpośrednio do Oddziału Intensywnej Terapii, a także pacjenci klinik i innych oddziałów w przypadkach powikłań wymagających specjalistycznych interwencji.

Nad życiem i bezpieczeństwem wszystkich podopiecznych Szpitala czuwa przez całą dobę zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Spośród dwudziestu ośmiu lekarzy, dziewiętnastu posiada najwyższe kwalifikacje specjalistów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a pozostali są w trakcie specjalizacji. Sześćdziesiąt jeden pielęgniarek, stanowiących często o skuteczności zespołu lekarz - pielęgniarka, cieszy się powszechnie wysoką oceną umiejętności, a czterdzieści dwie z nich posiada specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nasze pielęgniarki bywają nierzadko proszone przez inne oddziały oraz kliniki do pomocy w rozwiązywaniu problemów w przypadkach kiedy ważna jest samodzielność i kreatywność.

W Oddziale zatrudnionych jest też pięciu ratowników medycznych. Obecnie w naszym szpitalu wykonuje się imponującą liczbę operacji i zabiegów, ponad 10 000 rocznie, a mimo to statystyka powikłań jatrogennych (wynikających z winy leczącego) utrzymuje się na tym samym poziomie. Zgromadzony nowoczesny sprzęt i aparatura monitorująca pozwala na bezpieczne prowadzenie wszelkiego typu i rodzaju znieczuleń. W ramach naszego Oddziału funkcjonuje Poradnia Leczenia Bólu i Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna.

Pracownicy


Lekarz kierujący Oddziałem:
dr n. med. Dorota Arszyńska-Łopatka - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej


Zespół lekarski:

lek. med. Anna Brzezicka - Jaszkiewicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Adrian Czyżowicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Bogusław Godek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, specjalista akupunktury, medycyny chińskiej i leczenia bólu
lek. med. Krzysztof Jaszowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Grażyna Kalińska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Kaja Landowska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Joanna Magielska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Piotr Marcinkowski - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Andrzej Marszałek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Anna Modzelewska - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Andrzej Motuk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Andrzej Mrotek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Magdalena Nowakowska-Bruś - specjalista Anestezjologii i Intensywnej
lek. med. Krzysztof Olejarczyk - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Jacek Rosa - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Piotr Santus - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Ewa Szymborska-Piotrowicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Radosław Wojnicz - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, studia podyplomowe w zakresie leczenia bólu
lek. Michał Dominik - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Magdalena Frankowska - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Kamila Gryń - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Paulina Kaczmerek-Duszka - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Michał Mroziński - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Katarzyna Myszkowska - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Dominik Nawrocki - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Joanna Sokół - Asystent - w trakcie specjalizacji
lek. Dagmara Witt - Asystent - w trakcie specjalizacji

Pielęgniarka Oddz.:
mgr piel. Lidia Iwińska-Tarczykowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Galeria