Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: psychologa.

Termin:
od 2017-06-23 do 2017-07-06
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w:

 • konsultacje psychologiczne na wezwanie oraz pozostawanie w gotowości do udzielania w/w świadczeń (dyżury niestacjonarne) (3 osoby),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 14.07.2017r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarzy.

Termin:
od 2017-06-20 do 2017-06-27
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

 • Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej: dyżury stacjonarne (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 05.07.2017r.

 • zakresie konsultacji psychiatrycznych planowych oraz konsultacji psychiatrycznych w nagłych stanach psychiatrycznych (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 17.07.2017r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: położną.

Termin:
od 2017-06-05 do 2017-06-20
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w:

 • Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba)

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2017r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarzy.

Termin:
od 2017-06-05 do 2017-06-19
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

 • Przychodni Foniatryczno-Audiologicznej Kliniki Foniatrii i Audiologii: leczenie ambulatoryjne, konsultacje foniatryczno-audiologiczne, badania stroboskopowe (1 osoba),

 • Przychodni Foniatryczno-Audiologicznej Kliniki Foniatrii i Audiologii: leczenie ambulatoryjne, opisy badań Bera – potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu, kwalifikacje do wszczepiania implantów BAHA, konsultacje foniatryczno-audiologiczne (1 osoba),

 • Szpitalnym Zakładzie Patomorfologii: wykonywanie podstawowych badań histopatologicznych, podstawowych badań histochemicznych o poszerzonej diagnostyce, badań śródoperacyjnych - INTRA, badań cytologicznych płynów, moczów i plwocin, oceny preparatów cytologii ginekologicznej metodą Papanicolau, wykonywanie i ocena mikroskopowa preparatów BAC, wykonywanie sekcji zwłok, badań histopatologicznych pobranych wycinków z sekcji zwłok (1 osoba),

 • Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej: leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne i niestacjonarne, leczenie ambulatoryjne w Poradni Otolaryngologicznej (1 osoba),

 • Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych i Urazowej Izbie Przyjęć Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej: dyżury stacjonarne (13 osób),

 • Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej: leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne, leczenie ambulatoryjne w Poradni Otolaryngologicznej (1 osoba),

 • Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej: dyżury stacjonarne (2 osoby),

 • Oddziale Okulistycznym: leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne, dyżury stacjonarne i niestacjonarne (1 osoba),

 • Poradni Hematologicznej: udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu: "Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym" (1 osoba),

 • Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Korolektalnej i Onkologicznej: dyżury stacjonarne (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2017r.

 • Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Korolektalnej i Onkologicznej: leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne, dyżury stacjonarne i niestacjonarne (1 osoba),

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.08.2017r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarki/pielęgniarzy/położne.

Termin:
od 2017-05-30 do 2017-06-13
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne w:

 • Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (49 osób) – usługi pielęgniarskie,

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2017r.

znalezionych: 265 na 53 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17     »