Oferty Pracy

MŁODSZY ASYSTENT

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: MŁODSZY ASYSTENT

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: KLINIKA FONIATRII I AUDIOLOGII

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE: OD DNIA OGŁOSZENIA DO DNIA 31.07.2017R., W GODZINACH OD 8:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA), W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: „DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI – REKRUTACJA W KLINICE FONIATRII I AUDIOLOGII” TELEFON DO KONTAKTU:695-890-921 W GODZ.8.30-14.00

ASYSTENT

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: ASYSTENT

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: ODDZIAŁ KLINICZNY HEMATOLOGII I CHORÓB ROZROSTOWYCH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH OD 08:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA), W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: "DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - REKRUTACJA W ODDZIALE HEMATOLOGII"

MŁODSZY ASYSTENT / STARSZY ASYSTENT

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- STANOWISKO: MŁODSZY ASYSTENT/STARSZY ASYSTENT - UMOWA CYWILNO-PRAWNA

- NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: ODDZIAŁ KLINICZNY MEDYCYNY RATUNKOWEJ

- SKŁADANIE DOKUMENTÓW: DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH OD 08:00 DO 14:00 W KANCELARII SZPITALA (LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES SZPITALA - UL. UJEJSKIEGO 75, 85-168 BYDGOSZCZ) W KOPERCIE Z ADNOTACJĄ: "DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - REKRUTACJA W ODDZIALE KLINICZNYM MEDYCYNY RATUNKOWEJ"
KONTAKT: KIEROWNIK OKMR 501-035-877, PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA OKMR 52 36-55-207

znalezionych: 3 na 1 stronach