Ogłoszenia o Przetargach

Postępowanie w trybie do 30 000 euro na realizację usługi transportu sanitarnego pacjentów SU nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni ogólnodostępnych i obsługą szpitalnej centrali telefonicznej.

Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.

Dostawa aparatury medycznej

Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.

Dostawa kaniul dożylnych

Dostawa sprzętu do zabiegów neurochirugicznych, materiałów jednorazowych do procedur operacyjnych i materiałów ortopedycznych

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i odzieży ochronnej