Ogłoszenia o Przetargach

Postępowanie w trybie do 30 000 euro na świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz ekspresowych usług kurierskich dla SU nr 2 im. dr. Jana Biziela.

Dostawa urządzeń medycznych

Dostawa materiałów budowlanych

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

Dostawa tac i koszy sterylizacyjnych

Dostawa opakowań, testów i innego asortymentu dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji

Dostawa wyposażenia dla oddziałów szpitala

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz odczynników laboratoryjnych

Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów ortopedycznych i chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych

Dostawa materiałów dla Pracowni Radiologii Zabiegowej w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych

Dostawa drobnego oraz jednorazowego sprzętu medycznego

Dostawa materiałów dla Pracowni Radiologii Zabiegowej w zakresie neuroradiologii, angiologii, kardiologii inwazyjnej.