Ogłoszenia o Przetargach

Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Dostawa mebli biurowych – drewnianych i krzeseł

Wykonanie robót budowlanych w  siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Dostawa materiałów budowlanych i metalowych

Sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych