Ogłoszenia o Przetargach

Świadczenie usługi poligraficznej polegająca na wykonaniu składu i druku Biuletynu dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy biuletynu do siedziby Zamawiającego.

Leasing samochodu osobowego

Remont VI piętra budynku łóżkowego dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii

Usługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w Szpitalu

Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki chorób alergicznych

Dostawa drobnego oraz jednorazowego sprzętu medycznego.

SPRZEDAŻ KARETKI PRZEWOZOWEJ MERCEDES BENZ

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych.

Przebudowa stacji uzdatniania wody

Dostawa opakowań, testów i innego asortymentu dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji

Dostawa mebli metalowych

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji

Dostawa sprzętu do sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych w zakresie kardiologii inwazyjnej, angiologii i neuroradiologii

Dostawa implantów ortopedycznych

Dostawa materiałów elektrycznych.

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych

Dostawa drobnego oraz jednorazowego sprzętu medycznego.

Dostawa materiałów z zakresu branży hydraulicznej, sanitarnej i wentylacyjnej oraz dostawa
środków chemicznych na potrzeby stacji demineralizacji wody.

Dostawa drobnego oraz jednorazowego sprzętu medycznego.