Dostawa materiałów dla Pracowni Radiologii Zabiegowej w zakresie kardiologii inwazyjnej.