Dostawa opakowań, testów i innego asortymentu dla Działu Sterylizacji i Dezynfekcji

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (28.12.2018)

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.01.2019)

  2. SIWZ (28.12.2018)

  3. Załączniki do SIWZ

  4. Modyfikacje

  5. Pytania i odpowiedzi

  6. Informacje

  7. Odwołania

  9. Informacja z otwarcia ofert (15.01.2019)