Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Szanowny Pacjencie:
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75,85-168 Bydgoszcz
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, i jest niezbędne do udzielenia świadczeń medycznych.”