Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy informuje o realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POIiŚ 2014 - 2020

Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

POIiŚ 2007 - 2013

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymaganych standardów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

RPO 2007 - 2013

Modernizacja i doposażenie uniwersyteckich oddziałów szpitalnych o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej

Zakup aparatury i urządzeń medycznych dla wybranych Klinik i Zakładów Szpitala wraz z dostosowaniem pomieszczeń w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

ZPORR 2004 - 2006

Rozwój procedur diagnostycznych w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca.

Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno-zabiegowych stosowanych w gastroenterologii poprzez zakup aparatury medycznej wysokiej technologii oraz modernizację i adaptację pomieszczeń.