Jakość Diagnostyki

Badania diagnostyczne poddawane są kontroli jakości.

Poszczególne zakłady diagnostyczne uczestniczą w niezależnych zewnątrz szpitalnych programach kontroli jakości badań, uzyskując corocznie certyfikaty potwierdzające wysoką jakość uzyskanych wyników.

Stosowane procedury kontroli jakości gwarantują, że wydawane wyniki odpowiadają jakościowo potrzebom diagnostyki klinicznej i są wiarygodne.