Zarządzanie Ryzykiem

Uwzględniając bezpieczeństwo pacjentów jako kwestię priorytetową w funkcjonowaniu szpitala, wdrożono system zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych obejmuje identyfikację, analizę oraz redukcję zdarzeń.

Celem zarządzania ryzykiem jest wdrażanie do praktyki takich rozwiązań które pozwoliły by na eliminację lub ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych.

Wprowadzenie procedur zarządzania ryzykiem nakierowane jest na zachowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia procesu leczniczego.