Konferencje / Sympozja

VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne

Termin:
2019-04-14
VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne
Konferencja naukowa
DYLEMATY ETYCZNE I SPOŁECZNE W TRUDNYCH SYTUACJACH MEDYCZNYCH POCZĄTKU I KOŃCA ŻYCIA
13.04.2019, godz. 9.30
Bydgoszcz ul. Jagiellońska 13-15, Sala Audytoryjna CM UMK

WSTĘP WOLNY
Uczestnik konferencji otrzymuje 4 pkt edukacyjne
(Roz. MZ z dnia 06.10.2004r DZ. U. nr 231, poz. 2326)

Bezpieczeństwo Przede Wszystkim

Termin:
2018-04-20
Bezpieczeństwo Przede Wszystkim
Spotkanie naukowo-szkoleniowe pt.: "Bezpieczeństwo przede wszystkim".
20.04.2018 r. godzina 1300,
Sala Konferencyjna Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela, ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy (przy dyrekcji).

XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Termin:
od 2018-04-13 do 2018-04-14
XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU
Głównym tematem Sympozjum będzie kamica układu moczowego, a w zasadzie minimalnie inwazyjne techniki usuwania złogów z układu kielichowo-miedniczkowego.

W pierwszym dniu Sympozjum odbędzie się sesja Live surgery, w czasie której przeprowadzone zostaną transmisje z sali operacyjnej zabiegów PCNL i RIRS. Interaktywna łączność z operatorami umożliwi zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów zabiegów.

Tego samego dnia, w czasie sesji międzynarodowej, goście z Europejskiego Towarzystwa Urologicznego przedstawią systemy szkolenia endourologii w Europie. Wspólnie z Nimi zastanowimy się, gdzie i jak można podnosić swoje umiejętności w zakresie technik endoskopowych. Porozmawiamy też o tym, w jaki sposób Sekcja Endourologii i ESWL PTU mogłaby aktywnie włączyć się w europejski system szkolenia praktycznego urologów. Jest to niezwykle istotne zagadnienie nie tylko dla rezydentów, ale także dla specjalistów w dziedzinie urologii. Rozwój nowoczesnych technik małoinwazyjnych RIRS, mini PCNL, tubeless PCNL każe bowiem wszystkim operatorom poszerzać swoje umiejętności.

Podobnie jak w zeszłym roku, sesje naukowe drugiego dnia Sympozjum odbędą się w konwencji semi-live. Eksperci zaprezentują w formie prezentacji wideo (How I do it? ) kluczowe etapy zabiegów: PCNL, URS oraz RIRS. Poszczególne wystąpienia zostaną opatrzone komentarzem uzasadniającym wybór sposobu postępowania, dobór odpowiedniej techniki, jej możliwości i ograniczenia. Podstawą do dyskusji będą krótkie filmy przygotowane przez prelegentów i ukazujące wykonywane przez nich operacje. Mam nadzieję, że tak przygotowane sesje, których celem jest zademonstrowanie różnorodności stosowanych technik i ich modyfikacji, okażą się ciekawym doświadczeniem i niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy na temat technik operacyjnych.

Ideą, która przyświeca Sekcji Endourologii i ESWL PTU, jest nie tylko propagowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych, ale również tworzenie systemów ich nauczania. Dlatego w czasie Sympozjum przeprowadzimy warsztaty na specjalnych trenażerach endoskopowych własnego pomysłu oraz dostarczonych przez naszych kolegów z EAU.

Dr med. Piotr Jarzemski

Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku

Termin:
2018-04-14
Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku
14 kwiecień 2018r., godz. 1015 Sala Auditorium Maximum Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej ul. Toruńska 55-57 w Bydgoszczy

Ostre stany kardiologiczne w codziennej praktyce

Termin:
2017-11-18
Ostre stany kardiologiczne w codziennej praktyce
18 listopad 2017 r. o godz. 1000 Sala audytoryjna CM UMK przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy

znalezionych: 41 na 9 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9     »