Wyniki Przetargów

(16.04.2008)

Usługa: usuwanie odpadów komunalnych z terenu szpitala wraz z dzierżawą pojemników.

(20.03.2008)

Dostawa produktu leczniczego - Etanercept.

(28.02.2008)

Dostawa neurostymulatorów do leczenia przewlekłego bólu, sterowanych telemetrycznie (12 sztuk).

(26.03.2008)

Dostawa neurostymulatorów do leczenia przewlekłego bólu, sterowanych telemetrycznie (12 sztuk).

(12.02.2008)

Dostawa jaj kurzych – 7000 kg.

znalezionych: 1040 na 208 stronach
«     194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208     »