Wyniki Przetargów

(27.11.2007)

Dostawa, montaż, uruchomienie wielowarstwowego tomografu komputerowego umożliwiającego diagnostykę serca, aparatury rentgenowskiej, aparatów ultrasonograficznych, ucyfrowienie zakładu wraz z remontem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Narządowej oraz demontaż i utylizacja starych aparatów.

(23.11.2007)

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wizualnego pacjentów – 1 ( jeden) kpl.

(21.11.2007)

Sukcesywna dostawa ziemniaków jadalnych.

(16.11.2007)

Dostawa sprzętu komputerowego.

(12.11.2007)

Dostawa sprzętu medycznego dla Banku Tkanek – lodówki medycznej.

znalezionych: 1039 na 208 stronach
«     194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208     »