Konferencja Jubileuszowa z okazji XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu

XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu
10-11 maja 2018 roku, z okazji XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK zaplanowano II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową pt. „Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu” (10.05.2018: Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6, Bydgoszcz, 11.05.2018: Aula Collegium Medicum UMK ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz)

Tematyka konferencji obejmie szeroką problematykę z zakresu nauk o zdrowiu w XXI wieku, a w szczególności zagadnień zdrowia publicznego, ekonomii zdrowia, współczesnego ujmowania chorób somatycznych i związanych z tym wyzwań dla pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, dietetyki i fizjoterapii. Poza sesjami naukowymi z udziałem autorytetów naukowych z kraju i zagranicy odbędą się warsztaty tematyczne prowadzone przez naukowców i praktyków, a także sesja plakatowa młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich i studenckich kół naukowych.