Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy informuje o realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych przez Skarb Państwa ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa - Budżet Państwa 2023

Zakup Ambulansów

Dotacje celowe z Ministerstwa Zdrowia

Zakup lasera urologicznego, stołów operacyjnych i pantomografu

Zakup systemu Monaco, stołu operacyjnego, apartów USG i RTG

Zakup zestawu endoskopowego

Zakup densytometru rentgenowskiego

Zakup aparatu USG śródoperacyjnego

Dotacja celowa - COVID-19

Program wieloletni pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Program wieloletni pod nazwą "Narodowy Program Transplantacyjny" (NPT) na lata 2023-2032

"Zakup sprzętu i aparatury" w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Program polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026

Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.