Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy informuje o realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych przez Skarb Państwa ze środków budżetu państwa.

Dotacje celowe z Ministerstwa Zdrowia

Zakup zestawu endoskopowego

Zakup densytometru rentgenowskiego

Zakup aparatu USG śródoperacyjnego

Dotacja celowa - COVID-19

Program wieloletni pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030

Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego