Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ToruniuSzpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy informuje o realizacji projektu dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

"Wymiany zbiorników paliwowych na terenie SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy" o wartości 488 310,00 PLN został zrealizowany w roku 2013 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

"MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY o wartości 750 060, 00 zł został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu