Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

W połowie grudnia w naszym Szpitalu odbyły się dwie konferencje prasowe poświęcone realizowanym w jednostce projektom współfinansowanym przez Unię Europejską.

Pierwsza z konferencji dotyczyła zakończenia realizacji dwóch projektów związanych z Oddziałem Klinicznym Medycyny Ratunkowej, tj. projektu "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", o całkowitej wartości 4 435 555,99 zł oraz projektu: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”, o całkowitej wartości 2 936 436,94 zł

Druga z konferencji wiązała się z rozpoczęciem w Szpitalu kolejnego projektu współfinansowanego przez UE tj. „Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii”, o łącznej wartości 12 813 602,11 zł

«   »