Przyjęcie do Szpitala

Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw na Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem na oddział.

Oprócz skierowania do szpitala należy przedstawić odpowiednie dokumenty (w przypadkach nagłych, skierowanie nie jest wymagane):
- Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka);
- Osoba nieubezpieczona - dowód tożsamości. Ponadto pokrywa koszty leczenia;

Po załatwieniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy Oddział.

Ubranie osobiste oraz przedmioty wartościowe, na czas pobytu w szpitalu zostają złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.

+48 52 365 5210 - REJESTRACJA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
+48 52 365 5574 - REJESTRACJA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY