Bezpieczeństwo Pacjenta

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Szpital zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach, dobrze przygotowanych do sprawnej i właściwej realizacji obowiązków na stanowisku pracy.

Integracja poszczególnych komponentów procesów świadczonych usług zorientowane jest na myślenie w kategoriach bezpieczeństwa pacjenta.

W Szpitalu funkcjonują zewnętrzne systemy oceny jakości świadczeń medycznych tj. certyfikat akredytacyjny czy certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Normalizacji (ISO). Wymogi powyższych systemów wymuszają na Szpitalu zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości świadczeń medycznych na rzecz obrony pacjenta przed zagrożeniami, które mogą wydarzyć się w czasie hospitalizacji.