Lista Zakładów

Lp Nazwa Zakładu Telefony
1 Centrum Endoskopii Zabiegowej

Pokaż »
52 365 5105 - PRAC. ENDOSKOPOWA - PIELĘG. - REJESTRACJA
2 Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pokaż »
52 365 5572 - KIEROWNIK
52 365 5440 - REJESTRACJA LABORATORIUM
52 365 5354 - SEKRETARIAT
52 365 5354 - Z-CA KIEROWNIKA
3 Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pokaż »
52 365 5447 - KIEROWNIK
52 365 5451 - PRACOWNIA DYŻURNA
52 365 5645 - REJESTR. - PRAC. BAKTERIOLOGICZNA
4 Szpitalny Zakład Endokrynologii i Diabetologii

Pokaż »
52 365 5332 - GAB. EDUKAC. - DIABETOLOG
52 365 5331 - LEKARZE - ENDOKRYNOLOG
52 365 5652 - GAB. LEKARSKI
52 365 5330 - LEKARZE - DIABETOLOG
52 365 5474 - PIELĘGNIARKI
5 Szpitalny Zakład Krwiolecznictwa

Pokaż »
52 365 5727 - BANK KRWI
52 365 5248 - KIEROWNIK
52 365 5745 - TRANSFUZJONISTA
6 Szpitalny Zakład Patomorfologii

Pokaż »
52 365 5513 - KANCELARIA - PROSEKTORIUM
52 365 5510 - KIEROWNIK - LEKARZE
52 365 5733 - ODDZIAŁOWA
52 365 5509 - SEKRETARIAT
7 Szpitalny Zakład Rehabilitacji

Pokaż »
52 365 5424 - KIEROWNIK
52 365 5427 - REJESTRACJA NA WIZYTĘ LEKARSKĄ
52 365 5418 - REJESTRACJA NA ZABIEGI REHABILITACYJNE
52 365 5423 - Z - CA KIEROWNIKA
8 Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

Pokaż »
9 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pokaż »
52 365 5143 - LEKARZE
52 365 5696 - REJESTRACJA
52 365 5696 - PRAC. TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ - REJESTR.
52 365 5411 - KIEROWNIK
52 365 5413 - KIEROWNIK ZESPOŁU TECHNIKÓW
52 365 5414 - LEKARZE
52 365 5419 - PIELĘGNIARKI
52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG, USG
52 365 5696 - REJESTRACJA - Tomografia Komputerowa
52 365 5412 - SEKRETARIAT
10 Zkł. Profil. Now. Żeńskich Narzadów Płciowych z Por. Cytologii i Kolposkopii

Pokaż »