Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jacek Tlappa
Oddziałowa: mgr Anna Burak
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter - Izba Przyjęć
Telefon: 52 3655 209
Email: ratownictwo@biziel.pl
Strona oddziału
52 365 5211
IZBA PRZYJĘĆ - GINEKOLOGICZNA
52 365 5214
IZBA PRZYJĘĆ - PORODOWA
52 365 5379
IZBA PRZYJĘĆ - URAZÓWKA
52 365 5664
KIEROWNIK
52 365 5607
ODDZIAŁOWA
52 365 5493
REJESTRACJA
52 365 5494
REJESTRACJA
52 365 5695
REJESTRACJA
52 365 5210
REJESTRACJA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5209
SEKRETARIAT
52 365 5764
LEKARZ DYŻURNY
52 365 5574
REJESTRACJA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY

O Oddziale


Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej w naszym Szpitalu powstał w wyniku przekształcenia Izby Przyjęć działającej od początku funkcjonowania placówki. Zmiany te wiązały się z wprowadzeniem w Polsce systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Obecna organizacja Oddziału jest również efektem włączenia naszego Szpitala w struktury CM UMK w Toruniu.

W założeniach systemu zadaniem Oddziału jest udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się ze skierowaniem do szpitala, stabilizacja funkcji życiowych a także wstępna diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u osób dorosłych a także pomoc ofiarom wypadków masowych i katastrof. Oddział pełni stały, 24-godzinny, dyżur internistyczny, chirurgiczny, neurochirurgiczny, neurologiczny, urazowy, laryngologiczny, okulistyczny oraz urologiczny. W ciągu doby Oddział udziela pomocy ponad stu osobom.

O realizację zadań w OKMR dba zespół składający się ze stu pracowników. Ich wykształcenie, wiedza i doświadczenie zawodowe zapewniają sprawne funkcjonowanie oddziału. Personel realizuje swoje zadania na najwyższym poziomie, zgodnie ze współczesnymi wymogami medycyny oraz standardami akredytacyjnymi, mając na uwadze dobro pacjenta, poszanowanie godności osobistej i praw zagwarantowanych "Kartą Praw Pacjenta".

Oddział zajmuje pomieszczenia na parterze w gmachu głównym Szpitala. W części podziemnej, Oddział posiada własne pracownie diagnostyczne wyposażone w wysokiej klasy aparaturę medyczną, m.in. nowoczesny tomograf komputerowy i aparaty rentgenowskie.

Oddział dysponuje punktem lądowań dla śmigłowca.

Od roku 2008 oddział współpracuje z Katedrą i Kliniką Medycyny Ratunkowej i Katastrof CM UMK i uczestniczy w procesie dydaktycznym studentów.

Informator dla pacjenta


Kiedy wezwać pogotowie, kiedy iść na SOR, a kiedy korzystać z opieki całodobowej?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub wizyta w SOR powinno nastąpić wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia pacjenta lub ciężkich stanach nagłych.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:
 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • gwałtownie postępujący poród
 • krwotok z dróg rodnych
 • krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • ostry i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi, czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • porażenie prądem
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana będąca efektem urazu
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR, NIE MOŻNA korzystać z tej formy pomocy celem uzyskania:
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

Co robić w pozostałych przypadkach?
 • Od godziny 8:00 do 18:00 należy zgłaszać się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy korzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej. W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


Wykaz świadczeniodawców

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom - również spoza obszaru zabezpieczenia.

Galeria