Dział Ochrony Pracy

52 365 5425 - DYŻURNI PPOŻ.

52 365 5340 - KIEROWNIK

52 365 5323 - STARSZY INSPEKTOR

Kierownik: mgr Joanna Wojtecka
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 340
E-mail: joanna.wojtecka@biziel.pl

Kierownik

mgr Joanna Wojtecka - Kierownik, Koordynator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Opis Działalności

Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków środowiska pracy jak również zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w systemie dostosowawczym do obowiązujących regulacji prawnych oraz koordynacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spełnienia wymagań normy PN - ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wymagania i wytyczne stosowania.

Kontakt