Dział Ochrony Pracy

52 365 5425 - DYŻURNI P./POŻ.

52 365 5340 - KIEROWNIK

52 365 5323 - STARSZY INSPEKTOR

52 365 5234 - STARSZY INSPEKTOR

Kierownik: mgr Joanna Wojtecka
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 340

Kierownik

mgr Joanna Wojtecka - Kierownik, Koordynator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Opis Działalności

Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków środowiska pracy jak również zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w systemie dostosowawczym do obowiązujących regulacji prawnych oraz koordynacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie spełnienia wymagań normy PN - N-18001:2004 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Kontakt