Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego

52 365 5459 - KIEROWNIK

52 365 5734 - MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Kierownik: Barbara Sikorska
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 459
Email: dzialczystosci@biziel.pl

Informacje o Dziale


W Dziale Czystości i Transportu Wewnętrznego zatrudnionych jest 44 pracowników.

Od 1 lutego 2008 roku funkcję kierownika Działu pełni Pani Barbara Sikorska, a zastępcy kierownika Pani Justyna Niedbalska. Dział Czystości i Transportu Wewnętrznego zajmuje się utrzymaniem czystości 14000 m2 powierzchni szpitala, w tym Zakładów, Przychodni, pomieszczeń Administracji, ciągów komunikacyjnych oraz wind i klatek schodowych.

W zakresie transportu wewnętrznego pracownicy Działu odpowiedzialni są m.in. za dystrybucję posiłków oraz usługi transportowe między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi szpitala.