Lista Innych Jednostek

Lp Nazwa Jednostki Telefony
1 Apteka Szpitalna

Pokaż »
52 365 5446 - KIEROWNIK
52 365 5435 - KSIĘGOWOŚĆ
2 Blok Operacyjny

Pokaż »
52 365 5739 - SEKRETARIAT
52 365 5758 - SEKRETARIAT - FAX
3 Dział Administracyjno - Techniczny

Pokaż »
52 365 5399 - DORADCA TECH.
52 365 5425 - DYŻURNI PPOŻ.
52 365 5592 - DYŻURNY ELEKTRYK
52 365 5395 - DYŻURNY GAZÓW MEDYCZNYCH
52 365 5515 - ELEKTROMEDYCY
52 365 5138 - ELEKTROMEDYCY - MISTRZ
52 365 5563 - INSPEKTOR
52 365 5860 - INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH
52 365 5760 - INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA / Z-CA KIEROWNIKA
52 365 5341 - KANCELARIA SZPITALA
52 365 5500 - KIEROWNIK DZIAŁU A-T
52 365 5394 - KOTŁOWNIA
52 365 5222 - KSERO - RADIOWĘZEŁ
52 365 5569 - PLASTYK
52 365 5155 - SPECJALIŚCI A-T
52 365 5340 - SPECJALISTA DS. PPOŻ.
52 365 5335 - ST. REFERENT
52 365 5154 - ST. REFERENT
52 365 5396 - STANOWISKO OCHRONY (IZBA PRZYJĘĆ)
52 365 5345 - STANOWISKO OCHRONY (PORTIERNIA)
52 365 5315 - SZATNIA (BLOK PORADNI - NISKI PARTER)
52 365 5677 - WYDAWANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
4 Dział Controllingu Finansowego

Pokaż »
52 365 5326 - KIEROWNIK
52 365 5590 - KODERZY
52 365 5152 - KOORDYNATOR KODER
52 365 5290 - SPECJALISTA
52 365 5325 - SPECJALISTA
52 365 5403 - SPECJALISTA
52 365 5124 - SPECJALISTA
52 365 5617 - Z-CA KIEROWNIKA
5 Dział Informatyki

Pokaż »
52 365 5530 - ADMINISTRATORZY
52 365 5200 - KIEROWNIK
52 365 5930 - PROGRAMIŚCI
52 365 5346 - SERWISANCI
6 Dział Koordynacji Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Pokaż »
52 365 5365 - KIEROWNIK
7 Dział Księgowości

Pokaż »
52 365 5549 - FINANSOWA
52 365 5129 - FINANSOWA
52 365 5324 - FINANSOWA - KASA
52 365 5349 - FINANSOWA - REFERENCI
52 365 5649 - FINANSOWA - REFERENCI (FAX)
52 365 5300 - GŁÓWNA KSIĘGOWA
52 365 5407 - MATERIAŁOWA
8 Dział Obsługi Pacjenta, Controllingu Medycznego i Zarządzania Jakością

Pokaż »
52 365 5408 - KIEROWNIK
52 365 5710 - MŁ. ASYSTENT
52 365 5901 - PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA / Z-CA KIEROWNIKA
9 Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Pokaż »
52 365 5457 - KIEROWNIK
52 365 5489 - SEKRETARIAT
10 Dział Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego

Pokaż »
52 365 5459 - KIEROWNIK
52 365 5734 - MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
11 Dział Wynagrodzeń i Umów Cywilno-Prawnych

Pokaż »
52 365 5907 - KIEROWNIK
52 365 5726 - KONTRAKTY MEDYCZNE
52 365 5768 - KSIĘGOWA
52 365 5351 - REFERENT DS. KONTRAKTÓW MEDYCZNYCH
52 365 5252 - REFERENT DS. PŁAC
52 365 5343 - REFERENT DS. PŁAC
52 365 5421 - ST. INSPEKTOR DS. WYNAGRODZEŃ
52 365 5172 - ST. REFERENT
52 365 5253 - ST. REFERENT DS. PŁAC
52 365 5251 - ST. REFERENT DS. PŁAC
52 365 5479 - Z-CA KIEROWNIKA
12 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Pokaż »
52 365 5352 - KIEROWNIK
52 365 5521 - REFERENT
52 365 5495 - SPECJALIŚCI
52 365 5478 - ST. REFERENT
13 Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Pokaż »
52 365 5336 - INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH
52 365 5476 - INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH
52 365 5606 - INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH
52 365 5905 - KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
52 365 5908 - REFERENT DS. SZKOLEŃ
52 365 5906 - SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH
52 365 5304 - SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH
52 365 5904 - SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH - FAX
52 365 5538 - SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ
52 365 5902 - ST. REFERENT DS. SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH I STAŻY PODYPLOMOWYCH
52 365 5156 - UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
52 365 5605 - Z-CA KIEROWNIKA
14 Dział Żywienia

Pokaż »
52 365 5482 - DIETETYCZKI
52 365 5748 - DIETETYCZKI
52 365 5483 - KIEROWNIK
52 365 5475 - ZAOPATRZENIE ŻYWIENIA
15 Pełnomocnik dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pokaż »
52 365 5408 - PEŁNOMOCNIK DYR. DS. ZSZ
16 Pielęgniarka Społeczna

Pokaż »
52 365 5157 - ASYSTENCI
52 365 5342 - PIELĘGNIARKA SPOŁECZNA
17 Samodzielna Sekcja Koordynacji Badań Naukowych

Pokaż »
52 365 5788 - KOORDYNATOR
18 Samodzielna Sekcja Realizacji Projektów

Pokaż »
52 365 5123 - KIEROWNIK
52 365 5736 - ST. SPECJALIŚCI
52 365 5793 - ST. SPECJALIŚCI
19 Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych

Pokaż »
52 365 5383 - KIEROWNIK - PEŁNOMOCNIK DS. OBRONNYCH
20 Samodzielna Sekcja Łączności

Pokaż »
52 365 5611 - INFORMACJA O NUMERACH
52 365 5699 - KOORDYNATOR
52 365 5666 - REFERENT
52 365 5698 - SPECJALISTA / TELETECHNIK
52 365 5599 - TELETECHNIK
21 Zespół ds. BHP

Pokaż »
52 365 5323 - STARSZY INSPEKTOR
52 365 5234 - SPECJALIŚCI DS. BHP
22 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Pokaż »
52 365 5469 - KIEROWNIK ZKZS
52 365 5729 - PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA