Samodzielna Sekcja Spraw Obronnych

52 365 5383 - KIER. / - PEŁNOMOCNIK D.S. OBRONNYCH

Kierownik: Józef Mol
Lokalizacja: Budynek Główny, parter, wejście od strony kuchni
Telefon: 52 3655 783
Email: jozef.mol@biziel.pl