Dział Obsługi Pacjenta i Zarządzania Jakością

52 365 5408 - KIEROWNIK / PEŁNOMOCNIK DYR. D.S. ZSZ

52 365 5365 - KOORDYNUJĄCA REJESTRACJĄ

52 365 5901 - PEŁNOMOCNIK D.S. PRAW PACJENTA

52 365 5710 - Z.CA. KIEROWNIKA

Kierownik: mgr Renata Łojewska
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 408
Email: renata.lojewska@biziel.pl

Pracownicy DziałuStatystyka
Archiwum
Rejestracja