Pielęgniarka Społeczna

Kierownik: Stanisława Frelichowska, Małgorzata Karpińska
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 342
Email: piel.spoleczna@biziel.pl

Zadania Pielęgniarki Społecznej: