Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik: mgr Marek Bryk
Lokalizacja: Budynek Główny, parter - przy dyrekcji
Telefon: 52 3655 352
Email: przetargi@biziel.pl