Praktyki

52 3655 538 - specjalista d/s szkoleń i pracowniczych
52 3655 323 - Dz. Ochrony Pracy - inspektor
52 365 5606 - inspektor d/s pracowniczych

Klauzula informacyjna


Szkolenia BHP i bezpieczeństwa informacji

Szkolenia z zakresu BHP oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych - odbywają się 2x w tygodniu tj. poniedziałki i środy o godz. 08:30.
Informację o miejscu odbywania szkolenia dostępne są w Dziale Ochrony Pracy (BHP) i Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Kadry).

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy odbywać mogą tylko osoby posiadające status ucznia lub studenta.
Planując odbycie praktyk zawodowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy należy spełnić następujące warunki:


 1. Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki zawodowej złożyć podanie (doc, pdf) podpisane przez Kierownika/ Ordynatora/Oddziałową komórki organizacyjnej lub opiekuna praktyk, w Kancelarii Szpitala.

  Podanie zawiera:
  imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), wskazanie komórki organizacyjnej, w której mają się odbyć praktyki, program praktyk, termin odbywania praktyk oraz ich wymiar godzinowy, wskazanie opiekuna praktyk.
  Przynajmniej na dwa dni przed planowanymi praktykami osoby zainteresowane powinny skontaktować się z pracownikiem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o podjętej decyzji.


 2. Po otrzymaniu zgody Dyrektora Szpitala na odbycie praktyki zawodowej, należy złożyć w Dziele Zarządzania Zasobami Ludzkimi (pokój 08C) kopie następujących dokumentów:

  • Ubezpieczenie NNW (każdy uczestnik praktyk)

  • Ubezpieczenie OC (dotyczy uczestników praktyk, którzy w toku ich realizacji będą mieli kontakt z pacjentem)

  • Orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych w wskazanym zakresie (np. orzeczenie lekarskie dołączane do dokumentów aplikacyjnych na studia lub od lekarz POZ)

  • Dokument potwierdzający status ucznia/studenta (np. zaświadczenie ze szkoły/uczelni skierowanie i/lub porozumienie.

  Należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.


 3. Praktykę zawodową można rozpocząć po:

  • Dostarczeniu wypełnionych dokumentów (zwłaszcza orzeczenia lekarskiego)

  • Odbyciu, pierwszego dnia, przeszkolenia w zakresie BHP i przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych