Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi
Oddziałowa: dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Liczba łóżek: 35
Lokalizacja: Budynek 7A (Pawilon C), 1 piętro
Email: kikalerg@cm.umk.pl
52 365 5554
LEKARZE
52 365 5555
LEKARZE
52 365 5557
LEKARZE
52 365 5551
ODDZIAŁOWA
52 365 5775
Z.CA. KIEROWNIKA
52 365 5548
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5416
SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5556
PIELĘGNIARKI
52 365 5836
POKÓJ SOCJALNY
52 365 5836
PIELĘGNIARKI - SOCJALNY
Przychodnia Alergologiczna

poniedziałek: 07:30-15:00, Gab.Zab. 07:30–14:30
wtorek: 07:30-16:00, Gab.Zab. 07:30–15:30
środa: 07:30-15:15, Gab.Zab. 07:30–15:30
czwartek: 07:30-16:00, Gab.Zab. 07:30–15:30
piątek: 07:30-15:30, Gab.Zab. 07:30–15:30


tel. rejestracja: 459 595 021

Poradnia Immunologiczna

poniedziałek: 10:00-12:00
wtorek: 09:00-12:00
środa: 08:00-14:00 (w godz. 08:00-14:00 wyłącznie Pacjenci PNO)


Rejestracja tel.: 459 595 021
Gabinet lekarski 1048 tel.: 52 3655 387
Pielęgniarki 1049A tel.: 52 3655 223

O Klinice


Witamy na stronie internetowej Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych.

Klinika jest jedynym ośrodkiem o profilu alergologiczno-immunologicznym na obszarze Polski Północnej, mieści się na I piętrze Pawilonu 7a Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Liczy 20 łóżek internistycznych oraz 15 łóżek o profilu alergologiczno-immunologicznym. Ośrodek uznawany jest w kraju jako referencyjny w zakresie diagnostyki i leczenia chorych z nadwrażliwością alergiczną na pokarm. Ponadto prowadzi działalność leczniczo-diagnostyczną dla pacjentów z zaburzeniami alergicznymi dotyczącymi układu oddechowego, skóry, przewodu pokarmowego i innych narządów, zaburzeniami immunologicznymi w tym wrodzonymi i nabytymi niedoborami immunologicznymi. Jest jednym z najprężniej działających w Polsce ośrodków zajmującym się swoistą immunoterapią chorych uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.

Zainteresowania naukowe zespołu Kliniki koncentrują się wokół najbardziej aktualnych problemów współczesnej alergologii i immunologii klinicznej. Owocem tych zainteresowań są liczne publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich, wiele wystąpień zjazdowych, a także otrzymywane nagrody i wyróżnienia. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów z zakresu alergologii, immunologii, chorób wewnętrznych i gastroenterologii - większość z tytułem naukowym doktora nauk medycznych. Zespołem kieruje profesor dr n. med. Zbigniew Bartuzi aktualny Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, autor wielu publikacji naukowych i monografii. Kadra pielęgniarska to zespół doświadczonych, wysoko-kwalifikowanych pielęgniarek z tytułem licencjata lub magistra pielęgniarstwa.

W Klinice działają


Pracownia Immunologiczno - Alergologiczna, która świadczy usługi w zakresie wysokospecjalistycznych badań dotyczących diagnostyki chorób immunologicznych i alergologicznych.
Pobierz ofertę Pracowni Immunologiczno-Alergologicznej

Pracownia Endoskopii i USG prowadząca badania diagnostyczne przewodu pokarmowego i specjalizując się w diagnostyce alergii pokarmowej.

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego w której wykonujemy pełen zakres badań diagnostyczno-leczniczych dotyczący chorób obturacyjnych i restrykcyjnych płuc.

Jako jednostka Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika klinika prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu w zakresie chorób wewnętrznych, immunologii i alergicznych. Zajęcia dydaktyczne w Klinice są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz ćwiczeń przy łóżku chorego i w pracowniach diagnostycznych. W Klinice znajdują się dwie sale seminaryjne: 25 i 36 miejsc siedzących (w tym biblioteka) wyposażone w podstawowe środki audiowizualne.

Klinika prowadzi systematyczne szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, immunologii i alergologii oraz prowadzi kursy i egzaminy specjalizacyjne z alergologii.

Klinika posiada akredytację na kształcenie specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii.

Pracownicy


Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

Starsi Wykładowcy:
dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja
dr n. med. Krzysztof Pałgan
dr n. przyr. Magdalena Żbikowska-Gotz

Adiunkci:
dr n. med. Jacek Gocki
dr n. med. Małgorzata Graczyk
dr n. med. Michał Przybyszewski

Asystenci:
dr n. med. Joanna Kołodziejczyk
dr n. med. Andrzej Kuźmiński
dr n. med. Kinga Lis
dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran

W trakcie specjalizacji:
lek. med. Adam Wawrzeńczyk
lek. med. Natalia Ukleja-Sokołowska
lek. med. Agata Michalska
lek. med. Ewa Alska
lek. med. Natalia Bąkowska-Kocik
lek. med. Alena Fadzina-Abukhouska
mgr Robert Zacniewski

Piel. Oddziałowa:
dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz

Za-ca piel. oddz.:
lic. piel. Spec. piel. zach. Elżbieta Komorowska Szyperska

Zespół pielęgniarski:
lic. piel. Piel. spec. opieki paliatywnej Beata Kmieć
lic. piel. spec. piel. geriatrycznego Liliana Gizińska
mgr piel Arlina Olter
pielęgniarka Małgorzata Selerzyńska
lic. piel. Elwira Stasińska
mgr piel. Weronika Błaszczyk
pielęgniarz Paweł Jastrzembski
pielęgniarka Anna Rosińska
mgr piel. spec. piel. geriatrycznego Katarzyna Wysocka
mgr piel. spec. piel. geriatryczne Renata Grabowska
piel. spec. piel geriatrycznego Bożena Główczewska
lic. piel. Wiesława Małkowska
lic. piel. Elżbieta Chrzaniecka
pielęgniarz Piotr Tomczak
mgr piel .spec. piel. zach. Joanna Flisińska
pielęgniarka Sabina Liszewska
lic. piel. Ewa Bagniewska
mgr piel. Małgorzata Alwin
pielęgniarka Beata Mekka
spec. piel geriatryczne Marzena Stefańska
lic piel. Joanna Ruta
pielęgniarka Katarzyna Tomaszewska
piel. spec. piel geriatrycznego Katarzyna Warda
pielęgniarka Bożena Wojda
starsza pielęgniarka mgr Monika Jankowska
starsza pielęgniarka Donata Mientkiewicz
lic. piel. spec. piel. zachowawczego Edyta Krygowska
lic. piel. Jagoda Kuch
lic. piel. Izabela Olszewska
lic. piel. Katarzyna Ciszewska
lic. piel. Paulina Cyganek

Sekretarki:
mgr inż. Małgorzata Tomaszewska
mgr Marta Śliwa
sekr. medyczna Elżbieta Jurek
mgr Karolina Iwańczyk

Personel pomocniczy:
mgr Ewa Socha
opiekun medyczny Małgorzata Wieczorkowska
salowa Otylia Zdziech
sanitariusz Ewelina Wójcik
salowa Lidia Kroplewska
salowa Barbara Skałecka
sanitariusz opiekun medyczny Hanna Kupczak
dietetyczka/opiekun medyczny Ewa Ługowska-Kwasek
opiekun medyczny mgr Stamm Jagoda
sanitariusz Michalska Ewa
sanitariusz Wojciechowska Małgorzata
sanitariusz Bielska EwaGaleria